Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ Και η Βουλγαρία λέει γιοκ …στην μαντίλα
Η Βουλγαρία καταλαμβάνει μια από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αντίθεση των πολιτών της στη χρήση της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα έρευνας...

Συγκεκριμένα, ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των Βούλγαρων πολιτών αντιτίθεται στο να φορούν οι μαθήτριες τη μαντίλα στο σχολείο, σύμφωνα με μελέτη του τομέα ερευνών της BBVA, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ισπανίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη συγκεκριμένη έρευνα, το αντίστοιχο ποσοστό των Γάλλων είναι 65%.

Συνολικά, στα 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, το ποσοστό αυτών που δήλωσαν "αντίθετοι" ή "πλήρως αντίθετοι" ήταν 52,6%. Το χαμηλότερο ποσοστό αντίθεσης καταγράφηκε στην Πολωνία με 25,6% και ακολούθησε η Δανία με 28,1%.

Στον αντίποδα, το 54,4% (στο σύνολο) δήλωσε υπέρ της παρουσίας σταυρών στις αίθουσες διδασκαλίας. Στην Ισπανία και την Ιταλία, δύο χώρες με ισχυρή Ρωμαιοκαθολική παράδοση, το ποσοστό αποδοχής (στην παρουσία σταυρού) ήταν 69,9% και 49,3% αντίστοιχα.
Στη Βρετανία, το αντίστοιχο ποσοστό "εκτοξεύτηκε" στο 77% και στη Δανία ήταν ακόμη υψηλότερο (78,8%).
Στον αντίποδα, το 54,4% (στο σύνολο) δήλωσε υπέρ της παρουσίας σταυρών στις αίθουσες διδασκαλίας. Στην Ισπανία και την Ιταλία, δύο χώρες με ισχυρή Ρωμαιοκαθολική παράδοση, το ποσοστό αποδοχής (στην παρουσία σταυρού) ήταν 69,9% και 49,3% αντίστοιχα.
Στη Βρετανία, το αντίστοιχο ποσοστό "εκτοξεύτηκε" στο 77% και στη Δανία ήταν ακόμη υψηλότερο (78,8%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: