Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

.......................................................................Η μεγάλη δοκιμασία εις την οποίαν εισήλθε η χώρα,εξαιτίας της αντεθνικής και αντιλαικής στάσεως των εγκληματικών της άκρας αριστεράς στοιχείων, έδωκε και πάλιν την ευκαιρίαν εις το σώμα της Χωροφυλακής να προσφέρει με αφοσίωση προς την πατρίδα και πλήρη αυτοθυσία νέας μεγάλας υπηρεσίας δια την αποκατάσταση της ελευθερίας και του νόμου. Εκφράζω δια τούτο προς το σώματης Χωρωφυλακής την πλήρη ευαρέσκειαν της Κυβερνήσεως.

ΑΘΗΝΑΙ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944
Ο Πρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός των Στρατιωτικών

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: