Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Ξυπνάτε Έλληνες γιατί χανόμαστεΜε μεγάλην ανησυχίαν ως και με βαρείαν καρδιάν, απευθύνω το μήνυμα αυτό προς όλους τους συναγωνιστές της ΕΟΚΑ, προς όλους τους συμπολεμιστές μου του 1963-64, του 1974, ως και προς κάθε Έλληνα πατριώτη.

Σίγουρα με το μήνυμα μου αυτό θα χαρακτηριστώ από τους Κυβερνώντες κομμουνιστές, από τους συνοδοιπόρους των κομμουνιστών, ως και από τους αδιάφορους σφογγοκωλάριους ψευδοπατριώτες, σαν αμετανόητος φανατικός Εθνικιστής.

Ας με αποκαλέσουν όπως θέλουν, θα μείνω αδιάφορος, δημοκρατίαν έχομεν και ο κάθε ένας δικαιούται να λέει ότι θέλει, εγώ όμως προκαταβολικά δηλώνω ότι δια την γλυκιά μου πατρίδα θα παραμείνω όρθιος και θα αγωνίζομαι μέχρι την τελευταία μου πνοήν.

Θα αγωνίζομαι με όλα τα εις την διάθεση μου νόμιμα μέσα δια να μην επιτρέψω στον βάρβαρον Τούρκον εισβολέα να επιτύχει στους σχεδιασμούς του δια την κατάληψη ολοκλήρου της μικρής μας μαρτυρικής ,ας πατρίδας.
Ο κίνδυνος να είμεθα η τελευταία γενεά Ελλήνων στον μαρτυρικό τούτο τόπο είναι περισσότερο από ορατός. Εάν δεν ανανήψωμεν , και εάν δεν αρχίσωμεν αμέσως πραγματικόν Εθνικόν αγώνα σίγουρα θα χαθούμεν.

Δια τούτον, ευθαρσώς δηλώνω ότι από αυτήν την στιγμή αναλαμβάνω έντονον και συνεχή διαφωτιστικόν αγώνα. Θα μεταφέρω τις σκέψεις μου παντού δια τους άμεσους κινδύνους που μας απειλούν οι οποίοι είναι:


• Η πιθανή υπογραφή νόθου λύσεως του εθνικού θέματος
• Η ανεξέλεγκτη είσοδος λαθρομεταναστών στην πατρίδα μας, πολλοί εκ των οποίων είναι ισλαμιστές τούρκοι ή πράκτορες τους, οι οποίοι σκοπό έχουν να μας αλώσουν αναίμακτα.
• Η ανεξέλεγκτη, μέσω των οδοφραγμάτων προς τις ελεύθερες περιοχές, διοχέτευση ναρκωτικών με στόχο της εξουδετέρωση της νεολαίας μας και τέλος
• Οι επεμβάσεις των κυβερνώντων στην παιδεία μας με στόχο τον αφελληνισμόν του τόπου μας, ως και απόπειρα τους δια την πλαστογράφησιν της ιστορίας μας.


Συναγωνιστές, συμπολεμιστές και σεις οι λοιποί πατριώτες του τόπου ξυπνάτε, γιατί μας κλέβουν την πατρίδα οι λαθρομετανάστες ισλαμιστές. Εσκεμμένα και κατόπιν σχεδίου των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας μας έρχονται και ήδη οργανώνονται σαν η Πέμπτη φάλαγγα μέσα στις τάξεις μας.

Για όσους δεν πιστεύουν τα προαναφερόμενα, τους καλώ να επισκεφθούν την παλιά Λευκωσία και με μια ματιά αβίαστα θα διαπιστώνουν τα δημιουργηθέντα ΓΚΕΤΟ των παρανόμως αφιχθέντων ισλαμιστών στους οποίους με αφέλειαν και αβίαστα δώσαμεν το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα, με όλες εκείνες τις πλουσιοπάροχες παροχές.

Ξυπνάτε γιατί τα ναρκωτικά που μας διοχετεύουν σκοτώνουν τα παιδία μας.

Ξυπνάτε γιατί οι κυβερνώντες εσχεδίασαν και απεφάσισαν την αλλαγήν των βιβλίων στα σχολεία του τόπου μας, με απώτερον στόχον και σκοπόν τον αφελληνισμό του τόπου.

Ξυπνάτε γιατί ήδη εφαρμόζοντας την μέθοδον του σαλαμιού ήρχισαν να πλαστογραφούν την ιστορία.

Για να αποφύγουμε τους θανάσιμους κινδύνους που αναφέρονται άνωθεν είναι επιβεβλημένον να οργανωθούμεν, να συσπειρωθούμεν, να γίνωμεν ισχυρόν οργανωμένον πανεθνικόν σύνολο. Δια τούτο δια του παρόντος προτρέπω τον κάθε γνήσιον πατριώτην, αφού διαβάσει πρώτα την ιδρυτικής διακήρυξιν, του ήδη από δυετίας ενεργοποιηθέντος και στην Κύπρο (Πανελληνίου) "Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)" όπως γίνει μέλος.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) (βλ. http://www.elamcy.com/) είναι καθ’ όλα νόμιμο εθνικόν κίνημα υπεράνω κομμάτων, και δέχεται στις τάξεις του οιονδήποτε Έλληναν πατριώτη που θα αποδεχθεί τους σκοπούς ιδρύσεως του.
Τελειώνοντας, δηλώνω και πάλιν έτοιμος να αγωνιστώ δια την σωτηρίαν της πατρίδος μας.

Δεν θα φεισθώ κόπων, μόχθων και θυσιών, και παρά τα 70 μου χρόνια είμαι έτοιμος να μεταβώ και στο τελευταίον χωριό της ελευθέρας ημικατεχομένης πατρίδος, για να διαφωτίσω και προβληματίσω τον κάθε Έλληνα Πατριώτη, για να εξυψώσω το καταρρακωμένον εθνικόν φρόνημα των συμπατριωτών και κυρίως των νέων μας.

Εμπρός λοιπόν εγγραφείτε και πυκνώστε τις φάλαγγες του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), δια να αγωνιστούμε για την σωτηρία της πατρίδος.
Χρίστος Μιτσίδης
Αγωνιστής Ε.Ο.Κ.Α. Ε.Α.
αξ/κός και Πρόεδρος
Συνδέσμου
εθελοντών αγωνιστών 1963-64

Επαρχίας Λάρνακας

Δεν υπάρχουν σχόλια: