Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

"Καμπάνα" από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πρόστιμο ύψους 12,5 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην αλυσίδα σούπερ - μάρκετ CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό με τις συμβάσεις δικαιόχρησης για τη λειτουργία καταστημάτων "5' Mαρινόπουλος".

Σύμφωνα με την απόφαση, η παράβαση έγκειται στο γεγονός ότι "η CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εφάρμοζε πολιτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, αφενός μέσω συμβατικών ρητρών που δέσμευαν τους δικαιοδόχους να ακολουθούν κατά κανόνα τις προτεινόμενες από αυτήν τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους και αφετέρου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που -κατά την πρώιμη φάση λειτουργίας του- καθιστούσε τη διαχείριση τιμών ιδιαίτερα δυσχερή και χρονοβόρα στην πράξη, επιτείνοντας έτσι τη διαρθρωτική ακαμψία των τιμών".

Επίσης η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η εταιρεία περιόριζε τις διασταυρούμενες πωλήσεις μεταξύ των διανομέων - δικαιοδόχων, δηλαδή των επιχειρηματιών που λειτουργούσαν τα καταστήματα με το σήμα "5'Mαρινόπουλος".


Το ακριβές ύψος του προστίμου είναι 12.512.848 ευρώ. Η απόφαση υποχρεώνει επίσης την CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ να παύσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, καθώς και να αναδιατυπώσει (ή να απαλείψει) τους σχετικούς αντί-ανταγωνιστικούς συμβατικούς όρους. Σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης των παραβάσεων, απειλεί με πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής της.

Σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος επισημαίνει τα εξής:
«Σεβόμαστε το θεσμικό ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ωστόσο θα θέλαμε να εκφράσουμε την έκπληξή μας για το περιεχόμενο της απόφασης.

Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας απέναντι σε αυτή την απόφαση, την οποία θεωρούμε καταφανώς άδικη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: