Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Το Αιγαίο με όρους: Εθνικός Εναέριος Χώρος

του Αλέκου Λασκαράτου

Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο (άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης του Σικάγου του 1944
για την Πολιτική Αεροπορία), ο εθνικός εναέριος χώρος (ΕΕΧ) ενός κράτους είναι ο
εναέριος χώρος που εκτείνεται πάνω από το χερσαίο έδαφος του και τα χωρικά του
ύδατα (αιγιαλίτιδα ζώνη).

Η Ελλάδα από το 1931 (με το Π.Δ. της 6/18 Σεπτεμβρίου 1931) έχει καθορίσει
αιγιαλίτιδαζώνη εύρους 10 ν.μ. Το σχετικό Π.Δ. εξακολουθεί να ισχύει μέχρι
σήμερα με ρητήπρόβλεψη του άρθρου 191 παρ.2 του Κώδικα Αεροπορικού
Δικαίου[Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α΄ 250)].
Μέχρι το 1975 και για 44 συνεχή έτη, η Τουρκία αναγνώριζε και σεβόταν τη ρύθμιση
αυτή των 10 ν.μ. Από το 1975 μέχρι σήμερα, όμως, αμφισβητεί τον πέρα από τα
6 μίλια εναέριο χώρο της Ελλάδος, δηλαδή θεωρεί ότι τα 4 μίλια από
τα 6 ως τα 10 είναι διεθνής εναέριος χώρος.
Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της η Τουρκία στέλνει τακτικά μαχητικά αεοροσκάφη
στη μεταξύ 6 και 10 ν.μ. περιοχή του ΕΕΧ. Έχουμε τότε αυτό που ονομάζουμε
παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.
Οπως είναι φανερό η Ελλάδα δεν έχει άλλη λύση από τονα απαντήσει σε κάθε
τέτοια παραβίαση του ΕΕΧ με αναχαίτηση των τουρκικών αεροσκαφών από δικά μας.

Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα σήμαινε και αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων.
Πέρα από το τεράστιο κόστος οι αναχαιτήσεις αυτές είναι και επικίνδυνες.
Στις 23 Μαίου του 2006 κατά τη διάρκεια αναχαίτησης νότια της Καρπάθου
έγινε σύγκρουση στον αέρα ελληνικού F-16 με τουρκικό με αποτέλεσμα
ο έλληνας πιλότος να χάσει τη ζωή του.
Είναι γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ του Εθνικού Εναέριου Χώρου και των χωρικών
υδάτων της Ελλάδας αποτελεί παγκόσμια παραδοξότητα και καμία χώρα
(με εξαίρεση την Κύπρο) δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στη χώρα μας.

Άλλωστε, με την αποδοχή του νατοϊκού κανονισμού MC 66/1 το 1962, η Ελλάδα
έχει αποδεχθεί ότι ο εθνικός εναέριος χώρος για νατοϊκές λειτουργίες δεν είναι
τα 10 ναυτικά μίλια, αλλά μόνον τα 6. Για το λόγο αυτό, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν
αναγνωρίζουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο χώρο μεταξύ 6 και 10 μιλίων
κατά τη διάρκεια νατοϊκών ασκήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: