Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Ποια κολέγια κόπηκαν και ποια πήραν άδεια λειτουργίας.

Τα τριάντα από τα σαράντα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που υπέβαλαν φάκελο έλαβαν άδεια λειτουργίας, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου. Διευκρίνισε ότι όσες αιτήσεις απορρίφθηκαν αφορούσαν κολέγια που παρουσίαζαν προβλήματα είτε με τις εγγυητικές επιστολές είτε με τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις. Τουλάχιστον δύο δεν είχαν καθόλου, ή είχαν ελλιπή σύμβαση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
ελευθεροτυπία

Μεταξύ άλλων, η υπουργός τόνισε ότι μπαίνουν πλέον κανόνες στο τοπίο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Επισήμανε δε, ότι το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), που έκανε τους ελέγχους και εισηγήθηκε την αδειοδότηση, θα συνεχίσει να ελέγχει τόσο τα κέντρα που πήραν ήδη την άδεια, αλλά θα διερευνά και πόσα άλλα τυχόν λειτουργούν χωρίς να έχουν πάρει άδεια και τα οποία, ώστε να κλείσουν.

Από τα κολέγια που αδειοδοτήθηκαν, θα λειτουργήσουν τα τμήματα εκείνα τα οποία έχουν σύμβαση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τα οποία είναι συνδεδεμένα.

Η υπουργός ανέφερε ότι υπήρχαν κέντρα που προσέφεραν σπουδές σε δέκα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, χωρίς να έχουν και για τα δέκα αντίστοιχη σύμβαση με πανεπιστήμια. Άδεια δόθηκε για τη λειτουργία όσων διέθεταν σύμβαση, ενώ για τα υπόλοιπα τα κολέγια υπέβαλαν πρόγραμμα σπουδών, το οποίο για άλλα εγκρίθηκε και για άλλα απερρίφθη. Τα τμήματα για τα οποία δεν ελήφθη άδεια δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Όπως ανακοινώθηκε, τουλάχιστον είκοσι κέντρα μεταλυκειακών σπουδών δεν υπέβαλαν καν φάκελο για να πάρουν την άδεια λειτουργίας.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι πλέον όσα κέντρα αδειοδοτήθηκαν μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο κολέγια, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφουν συγχρόνως ότι είναι Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: