Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Από τα 11,5 δισ. "δανεικά", τα 9,7 δισ. ευρώ αναλογούν στο ΠΑΣΟΚ

Αποστομωτική απάντηση στο ΠΑΣΟΚ που επιμένει εν όψει της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονομία στη θεωρία περί διόγκωσης του ελλείμματος από την κυβέρνηση της Ν.Δ., έδωσε ο πρώην υπουργός Προκόπης Παυλόπουλος, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον αλόγιστο δανεισμό που προχώρησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για εξοπλιστικά προγράμματα.

Επικαλούμενος στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημοσίου χρέους, ο κ. Παυλόπουλος παρατηρεί ότι από το σύνολο των 11,5 δισ. ευρώ που αφορούν τον εκτός ΟΔΔΗΧ δανεισμό για τη χρηματοδότηση εξοπλιστικών δαπανών στην περίοδο 1999-2007, τα 9,7 δισ. ευρώ αναλογούν στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και μόνο το 1,8 δισ. στην κυβέρνηση της Ν.Δ.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το δανεισμό μέσω ομολόγων για την κάλυψη αμυντικών δαπανών, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ δανειστήκαμε πέντε φορές με ισάριθμα ομόλογα και ύψος δανεισμού 920 εκατ. ευρώ, ενώ επί Ν.Δ. μόνο μια φορά με το ομόλογο των 280 εκατ. ευρώ της J.P. Morgan.

«Από τα όσα εκτέθηκαν προκύπτει χωρίς τη δυνατότητα παραμικρής αμφισβήτησης, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προβεί σε πολλαπλάσιες αριθμητικά αλλά και από πλευράς αξίας εκδόσεις δανείων για την κάλυψη αμυντικών δαπανών με την ίδια μέθοδο», σχολιάζει ο κ. Παυλόπουλος παρατηρώντας μάλιστα, ότι τα ποσά αυτά δεν κατεγράφοντο ως πρωτογενείς δαπάνες, αλλά ως χρεολύσια ή προκαταβολές, με στόχο να υποεκτιμηθεί το έλλειμμα.

«Αυτά τα στοιχεία είναι αφιερωμένα εξαιρετικά στους “αρχιτέκτονες” της απόκρυψης του ελλείμματος, που τολμούν σήμερα να μιλούν για «ανακριβή» στοιχεία ως προς το έλλειμμα από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ.», επισημαίνει ο κ. Παυλόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: