Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

ΕΡΕΥΝΑ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ Για τις πτήσεις της «Air CIA»
 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ

Η χρήση του ελληνικού εναερίου χώρου καθώς και των ελληνικών αεροδρομίων από την CIA, για το ζήτημα της «παράδοσης κρατουμένων» ερευνά στη χώρα μας η Διεθνής Αμνηστία.
Ένα απο τα αεροπλάνα της Air CIA ενώ ανεφοδιάζεται με καύσιμα σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Βόρειο Καρολίνα. Χαρακτηριστικό του «γνώρισμα» ότι δεν φέρει κανένα διακριτικό, ούτε τον αριθμό νηολογίου
Ένα απο τα αεροπλάνα της Air CIA ενώ ανεφοδιάζεται με καύσιμα σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Βόρειο Καρολίνα. Χαρακτηριστικό του «γνώρισμα» ότι δεν φέρει κανένα διακριτικό, ούτε τον αριθμό νηολογίου
Στο πλαίσιο αυτό, στις 19 Ιουλίου υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα ζητήσει ενημέρωση από το νέο διευθυντή της ΕΥΠ και ότι, με την πρώτη ευκαιρία, θα συγκαλέσει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής, ώστε να συζητηθεί το θέμα.Κατά τη συνάντηση, η Διεθνής Αμνηστία επισήμανε την απροθυμία και την αδράνεια που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα οι ελληνικές πολιτικές και δικαστικές αρχές, παρά τις παραινέσεις και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη σχετική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις παρεμβάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. Η Διεθνής Αμνηστία έχει καλέσει επανειλημμένως την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα να διερευνήσουν καταγγελίες άμεσης ή έμμεσης συνενοχής ευρωπαϊκών χωρών στην παράνομη μεταφορά και κράτηση ανθρώπων από τη CIA. Με αφορμή τη συνάντηση με τον κ. Παπαϊωάννου, η Διεθνής Αμνηστία καλεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να διεξαγάγει διεξοδική έρευνα σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να διασφαλίσει την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πρόγραμμα έκνομων μεταγωγών και μυστικής κράτησης, την αποζημίωση των θυμάτων, την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων για το μέλλον και την πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία για τις 64 πτήσεις που σταμάτησαν στην ελληνική επικράτεια.Παράλληλα, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ποτέ ζητήσει διπλωματική έγκριση από Έλληνες αξιωματούχους προκειμένου να διεξαχθούν πτήσεις «παραδόσεων κρατουμένων», ή εάν Έλληνες αξιωματούχοι είχαν ποτέ κάποια πληροφόρηση από τις ΗΠΑ για πτήσεις «παραδόσεων κρατουμένων» που χρησιμοποιούσαν ή επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν αεροδρόμια σε ελληνικό έδαφος. Ζητά, επίσης, να ξεκινήσουν ανεξάρτητες λεπτομερείς δημόσιες έρευνες (δικαστικές ή κοινοβουλευτικές), για να εξετάσουν αν η συνεργασία των παραγόντων της κυβέρνησης με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και υπηρεσιών επιβολής του νόμου οδήγησαν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Τέλος, ζητά να επανεξεταστούν διεξοδικά οι πρακτικές που ενδέχεται να διευκολύνουν έκνομες μεταγωγές και να επικυρώσει η κυβέρνηση την εφαρμογή όλων των σχετικών συνθηκών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία Όλων των Ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: