Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Στο βρόντο οι θυσίες.p_mΗ προσεκτική ανάλυση των στοιχείων του προϋπολο-γισμού δείχνει την ανικανότητα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να επιτύχει τους δημοσιονο-μικούς στόχους που έχει θέσει, ενώ για τα στοιχεία του 6μήνου καταδεικνύει πως η ουσιαστική μείωση του ελλείμματος ανέρχεται στο 25% και όχι στο 45% όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση.

Η απόκλιση εσόδων - στόχων καταδεικνύει τις υφεσιακές επιπτώσεις του μείγματος οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που δεν φαίνεται να επιτυγχάνει τους στόχους το 1ο 6μηνο. Μείγματος πολιτικής για προσαρμογή 9,3 μονάδων του ΑΕΠ το 2010, για να επιτύχει μείωση του ελλείμματος κατά 5,5% φέτος. 


Η Κυβέρνηση δηλαδή παίρνει μέτρα διπλάσια απ’ όσα χρειάζονται, επειδή τα μισά θα τα απορροφήσει η ύφεση!

Για να μην πανε χαμένες συνεπώς οι θυσίες του Ελληνικού Λαού απαιτείται αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής, υιοθετώντας το σχέδιο Αντώνη Σαμαρά για την έξοδο από την κρίση, που περιλαμβάνει αντισταθμιστικά μέτρα ανάκαμψης, μέτρα ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, πρωτοβουλίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου για τη μείωση, άμεσα, του χρέους ενώ θα αναθερμάνει την οικονομική δραστηριότητα και θα περιορίσει τις υφεσιακές πιέσεις, τονώνοντας την απασχόληση έτσι ώστε δεν θα χρειάζονται περικοπές στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και στους συνταξιούχους.

του Παναγιώτη Μαυρίκου

Δεν υπάρχουν σχόλια: