Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΗLY REVIEW ME ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ VPRC.


Το τεύχος αυτό της Μηνιαίας Επιθεώρησης είναι το πρώτο που εκδίδεται ηλεκτρονικά. Η συντακτική ομάδα αποφάσισε για το επόμενο διάστημα το περιοδικό να εκδίδεται ηλεκτρονικά, ενώ έντυπη θα είναι η έκδοση μόνο ειδικών αφιερωμάτων.

Το παρόν τεύχος καλύπτει την περίοδο Ιουνίου–Αυγούστου 2010 και περιλαμβάνει μία διπλή έρευνα, η οποία έγινε στο χώρο των ένοπλων δυνάμεων. Λόγω της χρονοβόρας και υψηλού κόστους διαδικασίας αυτής της έρευνας, η οποία διεξήχθη την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2010, δεν έγινε δυνατή η έκδοση του περιοδικού στις συνήθης ημερομηνίες. Η έρευνα με τίτλο «Προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων» πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 730 αξιωματικών και 676 υπαξιωματικών. Οι περιοχές διεξαγωγής της έρευνας ήταν η Αττική, η Θεσσαλία, η Θράκη, η Κρήτη και τρία νησιά του Αιγαίου.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί ένας στρατός δύο ταχυτήτων, καθώς υπάρχουν σαφείς διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί βιώνουν τη σταδιοδρομία τους. Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος της έρευνας έχει διεξαχθεί την «προ Μνημονίου» εποχή, τα στοιχεία που αποκαλύπτονται δείχνουν μία σειρά δομικών προβλημάτων στη συγκρότηση και τη λειτουργία των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων.

Είναι προφανές ότι τα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα των στρατιωτικών έχουν διογκωθεί και θα χειροτερεύσουν όσο συνεχίζεται η λογική του Μνημονίου. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούμαστε με γρήγορο ρυθμό σε ένα «στρατό επιβίωσης» – ένα στρατό που το βασικό μέλημα των στελεχών του είναι η διασφάλιση της επιβίωσής τους· ένας στρατός δύο ταχυτήτων, στον οποίο επικρατεί η λογική της επιβίωσης, είναι αναμενόμενο να είναι λιγότερο αποτελεσματικός και να μην μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα που αναμένει από αυτόν η κοινωνία.

Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα από τις έξι που έχει προγραμματίσει το περιοδικό να διεξάγει στο χώρο των ένοπλων δυνάμεων την επόμενη διετία.

 

Σκοπός
Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των αξιωματικών και υπαξιωματικών των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων

Τύπος και μέθοδος
Ποσοτική έρευνα / Mail & Email Research

Πληθυσμός
Ο ειδικός πληθυσμός των αξιωματικών και υπαξιωματικών των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων

Μέγεθος δείγματος
Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 730 αξιωματικούς και 676 υπαξιωματικούς

Χρόνος διεξαγωγής
Ιανουάριος – Ιούνιος 2010

Μέθοδος δειγματοληψίας
Ακολουθήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας ποσοστώσεων (quota sampling) των αξιωματικών των ένοπλων δυνάμεων της χώρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το όπλο προέλευσης (Στρατός Ξηράς – Πολεμικό Ναυτικό – Πολεμική Αεροπορία – Κοινά Σώματα) και τη σχέση εν ενεργεία/απόστρατων αξιωματικών.

Παρατηρήσεις
Τα ποσοστά των απαντήσεων της έρευνας παρουσιάζονται σε στρογγυλοποιημένη μορφή. Σε κάθε διάγραμμα της έρευνας παρουσιάζεται ως τίτλος η πλήρης διατύπωση της ερώτησης, η οποία ετέθη στους ερωτώμενους. Η έρευνα αυτή δεν συνοδεύεται από κείμενο συμπερασμάτων της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε στους αξιωματικούς των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων, 
μπορείτε να τα δείτε εδώ .

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε στους υπαξιωματικούς των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων,
μπορείτε να τα δείτε εδώ .
 
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ στην αίθουσα της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: