Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Ε! ΡΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΤΑΙΣΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Η υπογραφή μας: πρώτα ο πολίτης

Η υπογραφή μας χαρακτηρίζει το Κίνημά μας, το όραμα και την βασική μας υπόσχεση για το Δικαίωμα σε μια
ανθρώπινη κοινωνία. Είναι μια λεκτική αποτύπωση που στηρίζει το λογότυπό μας.

«Η λύση είναι δική μας επιλογή. H ψήφος μας είναι απόφαση αλλαγής. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας,
αν βάλουμε πρώτα τον πολίτη, πρώτα τον άνθρωπο.»
Γιώργος Α. Παπανδρέου


Τα μηνύματά μας

Σε αυτές τις εκλογές δεν συγκρούονται μόνο δύο κόμματα ή δύο αρχηγοί. Συγκρούονται δύο διαφορετικές
αντιλήψεις.

Εμείς λέμε:
«Είμαστε αποφασισμένοι. Έχουμε σχέδιο, σχέδιο ανάταξης της οικονομίας. Αναδιανομής του πλούτου. Ανασυ-
γκρότησης του κράτους. Αναθεώρησης του αναπτυξιακού μοντέλου. Αναδόμησης του πολιτικού συστήματος.
Σχέδιο Εθνικής Ανάτασης.

Έχουμε τη γνώση. Ξέρουμε τα προβλήματα. Έχουμε προτείνει λύσεις δίκαιες, λύσεις εφικτές, που υπηρετούν τον
πολίτη, και όχι μικροκομματικά ή ισχυρά συμφέροντα των λίγων. Έχουμε και την τόλμη, φίλες και φίλοι, έχουμε
την τόλμη και την αποφασιστικότητα να σπάσουμε κατεστημένα, νοοτροπίες, αντιλήψεις που κρατάνε την Ελλά-
δα, τον Ελληνισμό καθηλωμένο.

Μα πάνω από όλα, έχουμε βαθιά πίστη στις δυνάμεις της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα. Τις επόμενες εβδο-
μάδες, θα δώσουμε σκληρή μάχη. Θα δώσουμε όλοι μας τον καλύτερό μας εαυτό.»
Γιώργος Α. Παπανδρέου | 3 Σεπτέμβρη 2009
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/e7c53ddc-9a80-4f48-b7f6-0c1bb70b865a

Δεν υπάρχουν σχόλια: