Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ε.α ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ.

Του Αντιναυάρχου ε.α. Βασίλειου Μαρτζούκου

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

Η αγάπη, η πίστη και αφοσίωσή μου στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, τις οποίες υπηρέτησα επί 35 έτη, μου επιβάλλει να σχολιάσω επιγραμματικά το πρόσφατο νομοσχέδιο περί ιεραρχίας και προαγωγών (διευκρινίζω ότι βασίζομαι στην περιγραφή του από τα Μ.Μ.Ε., καθ’ όσον δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να το μελετήσω λεπτομερώς), με σκοπό την συμβολή μου στην βέλτιστη εφαρμογή του.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, του οποίου η ουσία εφαρμόζεται από ετών στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, παρουσιάζει τα εξής κύρια πλεονεκτήματα:

 
- Παρέχει την δυνατότητα πλήρους αξιοποιήσεως των στελεχών των Ε.Δ. (στα οποία το κράτος έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για την μόρφωση και εξειδίκευσή τους), δίχως τον πρόωρο εξαναγκασμό τους σε αποστρατεία, λόγω προαγωγής νεοτέρου στην ιεραρχία στελέχους (τα ίδια τα στελέχη των Ε.Δ., κατά πλειοψηφία, δεν επιθυμούν την απομάκρυνσή των από τις Ε.Δ. κατά την πλέον παραγωγική περίοδο της ηλικίας τους).

 
- Παρέχει την δυνατότητα εγκαίρου αναδείξεως και αξιοποιήσεως χαρισματικών Αξιωματικών, δίχως να απαιτείται προηγουμένως η προαγωγή ή αποστρατεία όλων ανεξαιρέτως των αρχαιοτέρων τους.

 
- Συμβάλλει στην εξυγίανση της εθνικής οικονομίας, αποτρέποντας την πρόωρη συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού δημοσίων λειτουργών.

Βάσει των ανωτέρω το νέο νομοσχέδιο περί ιεραρχίας και προαγωγών είναι θετικό υπό μία καθοριστικής σημασίας προϋπόθεση συνοψιζομένη στην λέξη «ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ». Δίχως την τήρηση της προϋποθέσεως αυτής οι ήδη τραυματισμένες από κομματικές παρεμβάσεις Ε.Δ., θα υποστούν το τελικό τους κτύπημα.

Ως γνωστόν η φύση των Ε.Δ. επιβάλλει ιδιότυπη και αυστηρή ιεραρχία η οποία δεν σχετίζεται με ιεραρχίες άλλων κοινωνικών ομάδων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μεχρι του θανάτου τους, απόστρατοι Αξιωματικοί των Ε.Δ. ομιλούν στον πληθυντικό σε άλλους αποστράτους μόλις κατά μία τάξη αρχαιοτέρους των. Κατά συνέπεια η ανατροπή αυτού του καθεστώτος (δηλαδή νεότερος που καθίσταται αρχαιότερος του μέχρι χθες προϊσταμένου του), απαιτεί όπως ο προαγόμενος νεότερος είναι πράγματι άριστος καθ’ όλα και τυγχάνει γενικής αποδοχής από τους συναδέλφους του και όχι από τα κομματικά γραφεία. Σε διαφορετική περίπτωση το ήδη μειωμένο φρόνημα των στελεχών των Ε.Δ. (όχι με δική των ευθύνη), πρόκειται να καταρρακωθεί.

Προσωπικά εκτιμώ ότι μέχρι στιγμής οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν πείσει τα στελέχη των Ε.Δ. ότι κατανοούν την σοβαρότητα της απαιτήσεως του αξιόμαχου αυτών για την διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας του ελληνικού λαού. Μερικές ενδείξεις της εκτιμήσεως αυτής είναι οι εξής:

 
- Πολιτικές παρεμβάσεις στις Ε.Δ., υπέρ Αξιωματικών επαγγελματικά μετρίων ή και ανεπαρκών αλλά κομματικών φίλων (γεγονός το οποίο θα έπρεπε κανονικά να κολάζεται βάσει της στρατιωτικής δεοντολογίας) και ασφαλώς εις βάρος πραγματικά αξίων στελεχών, τα οποία μεταξύ των πολλών τους προσόντων, έχουν επιπλέον την ακεραιότητα και υπερηφάνεια να μην κτυπούν θύρες κομματικών γραφείων. Στο αυτό πλαίσιο εντάσσεται, κατά κανόνα, η επαναφορά αποστράτων «εμπιστοσύνης», από τα κόμματα εξουσίας και η τοποθέτησή των σε ζωτικές θέσεις.

 
- Ηθική και οικονομική υποβάθμιση των Αξιωματικών και μετατροπή τους από λειτουργούς σε δημοσίους υπαλλήλους, με ότι αυτό συνεπάγεται στους τομείς κύρους και πρωτοβουλίας. Υπενθυμίζεται ότι η ορθώς απαιτούμενη μη συνδικαλιστική οργάνωση των Ε.Δ., επιβάλλει την έγκαιρη πρόβλεψη και προστασία αυτών από την πολιτική και φυσική τους ηγεσία.

 
- Καθορισμός της ποσότητος και ποιότητος των Ε.Δ., βάσει κάθε μορφής κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, εκτός από το καθοριστικό κριτήριο των στρατιωτικών δυνατοτήτων των εθνικών απειλών, όπως αυτές ορίζονται από την πολιτική ηγεσία, καθώς και από την έκταση του εθνικού χώρου (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου), του οποίου την ακεραιότητα καλούνται να διασφαλίσουν οι Ε.Δ.. Ας μην λησμονείται το γεγονός ότι η δομή και μορφή των Ε.Δ., καθορίζει σε μέγιστο βαθμό κατά πόσο η εθνική πολιτική καθίσταται αποτρεπτική ή κατευναστική.

 
- Παράνομος πλουτισμός πολιτικών στελεχών των εκάστοτε κυβερνήσεων, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα πλαίσια των εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με αμοιβαίες κατηγορίες εκπροσώπων των κομμάτων εξουσίας. 

 
- Έμπρακτη απαξίωση των Ε.Δ. από την πλειονότητα των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων οι οποίοι είτε δεν υπηρέτησαν στις Ε.Δ., είτε υπηρέτησαν σε ευνοϊκές ή σε εικονικές θέσεις, ενώ θα έπρεπε να διοικούν δια του παραδείγματος και της ευπρέπειας. Την πρακτική αυτή ακολουθούν και δυστυχώς επιβάλλουν και για τους γόνους αυτών. Οι εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Βάσει των προαναφερθέντων, η βεβαρυμένη πολιτική πρακτική έναντι των Ε.Δ., προκαλεί εύλογη δυσπιστία ως προς την ορθή εφαρμογή του νέου νομοσχεδίου περί ιεραρχίας και προαγωγών. Οι θετικές πλευρές και τα πλεονεκτήματα του νομοσχεδίου αυτού, θα αναδειχθούν μόνο εάν καθορισθούν και καταγραφούν συστηματικά και όχι αόριστα, τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα νεότερο στέλεχος θα προάγεται υποσκελίζοντας αρχαιοτέρους του (π.χ. απαιτούμενες θέσεις στις οποίες θα πρέπει να έχει υπηρετήσει ευδοκίμως, σχολεία του εσωτερικού και εξωτερικού από τα οποία θα πρέπει να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς, βαθμολογίες συγκεκριμένων προσόντων στις Εκθέσεις Ικανότητος των προϊσταμένων του, εφαρμογή είδους point system για μετρήσιμα μεγέθη κ.λ.π.). Συμπερασματικά όσο περισσότερο αόριστα είναι τα κριτήρια προαγωγής τόσο περισσότερο αυξάνονται τα περιθώρια αυθαιρεσίας και παρεμβατικών κινήσεων.

Πέρα και επάνω από οτιδήποτε άλλο το αξιόμαχο των Ε.Δ. βασίζεται στην εμπιστοσύνη των στελεχών τους στην εκάστοτε ηγεσία τους και στην ανάπτυξη των στρατιωτικών αρετών με τις οποίες γαλουχούνται. Είναι στο χέρι σας κύριε Υπουργέ το νέο νομοσχέδιο να καταστεί εργαλείο ενισχύσεως του αξιόμαχου των Ε.Δ. και όχι εργαλείο περαιτέρω διαβρώσεως αυτού.

Μετά τιμής
Αντιναύαρχος ε.α. Βασίλειος Μαρτζούκος Π.Ν.
Επίτιμος Διοικητής Σ.Ν.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: