Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΜΑΧΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ! Γράμμος-Βίτσι: 61 χρόνια ἀπὸ τὴν νίκη τῆς Ἑλλάδος • Οἱ γιορτὲς στὸ Βίτσι καὶ στὸν Γράμμο, οἱ ὁποῖες γίνονται κάθε χρόνο τέλος Αὐγούστου, εἶναι γιορτὲς Τιμῆς καὶ Μνήμης γιὰ τοὺς Ἀθάνατους Ἥρωες. 
  Εἶναι ἀκόμη γιορτὲς Θυσίας καὶ Χρέους καὶ ἕνα Μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψωχῶν τῶν παλικαριῶν ποῦ ἔπεσαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας, στὰ ἠρωϊκὰ βουνά, ἐναντίον τοῦ ξενοκίνητου κομμουνισμοῦ.
  Δεῖτε μερικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ποῦ ἔγινε σήμερα στὸ χωριὸ Βούρμπιανη τοῦ Δήμου Μαστοροχωρίων τῆς Ἐπαρχίας Κονίτσης, πρὸς τιμὴ τῶν πεσόντων τοῦ Γράμμου....


  v
  61 χρόνια μετὰ μὴν ξεχνᾶμε πώς:.....
  Στὸ Βίτσι καὶ στὸν Γράμμο νίκησε ἡ Ἑλλάδα !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: