Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Στοχεύει με ακρίβεια; ΑΣ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ!!


Πρόκειται για  ένα ευέλικτο οπλικό σύστημα εκτόξευσης πυραύλων, ικανό να εκπέμπει μεγάλο όγκο πυρός με έμμεση βολή, σε ελάχιστο χρόνο, εναντίον κρίσιμων στόχων, καλύπτοντας εκτεταμένες περιοχές. Το σύστημα σχεδιάστηκε για να αυξήσει τις δυνατότητες του συμβατικού πυροβολικού, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις σε όγκο πυρός και βεληνεκές στο σύγχρονο πεδίο της μάχης.
Παρέχει στον τακτικό Διοικητή τη δυνατότητα επέμβασης στον αγώνα, με συγκέντρωση μεγάλου όγκου πυρός, σε βάθος και σε ελάχιστο χρόνο.
Το οπλικό αυτό σύστημα αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα τα οποία είναι τα εξής, μαζί με τα χαρακτηριστικά τους :
Εκτοξευτής  Μ270
Πρόκειται για  ένα ερπυστριοφόρο όχημα υψηλής ευελιξίας και ταχυκινησίας, που  διαθέτει ελαφρά θωράκιση και μεταφέρει  δύο φορείς πυρομαχικών με 12 πυραύλους Μ26 ή Μ26Α2, ή 2 πυραύλους ATACMS. Υπηρετείται από στοιχείο 3 ατόμων (Αρχηγό στοιχείου, Πυροβολητή και Οδηγό). To διαμέρισμα μάχης είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου, το οποίο παρέχει στο προσωπικό προστασία από θραύσματα. Το όχημα διαθέτει προστασία ραδιοβιολογικού (ΡΒΧ) πολέμου.

Επί του φορέα βρίσκεται το σύστημα εκτόξευσης - γέμισης, το οποίο διαθέτει ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό φορτώσεως και εκφορτώσεως των πυραύλων. Ο εκτοξευτής διαθέτει αυτόνομο σύστημα προσδιορισμού θέσης και διεύθυνσης. Το σύστημα αυτό, με τη βοήθεια γυροσκοπίων και κωδικοποιητών, γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατεύθυνση του βορρά και τις συντεταγμένες στις οποίες βρίσκεται ο εκτοξευτής. 

Μέσα στο διαμέρισμα μάχης του εκτοξευτή υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ), τον οποίο χειρίζεται ο Πυροβολητής του στοιχείου με τον οποίο:
Γνωρίζει  ανά πάσα στιγμή τις συντεταγμένες  και το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται  ο εκτοξευτής, καθώς και τη διεύθυνση  του βορρά.
Ελέγχει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του  φορέα πυραύλων και εφαρμόζει αντίστοιχες διορθώσεις.
Υπολογίζει  και εφαρμόζει διορθώσεις, λόγω των  μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, με βάση το μετεωρολογικό  δελτίο που του αποστέλλεται με κάθε αποστολή βολής.
Ελέγχει εάν  ο πύραυλος περνάει πάνω από τον  άμεσο προκαλύπτοντα όγκο ο οποίος υπάρχει μπροστά από τον εκτοξευτή.
Έχοντας υπόψη  του τα παραπάνω, και γνωρίζοντας  τις συντεταγμένες του στόχου που του αποστέλλονται με την  αποστολή βολής, προσδιορίζει τα στοιχεία βολής και κατόπιν εντολής  του Πυροβολητού ανυψώνει το σύστημα εκτοξεύσεως, το στρέφει στο διάθημα του στόχου και πυροδοτεί τον ανάλογο αριθμό πυραύλων.
Το σύστημα  μπορεί να ρίξει 12 πυραύλους Μ26 ή  Μ26Α2 σε χρόνο 1 λεπτού, ή 2 πυραύλους  ATACMS σε χρόνο 15 δευτερολέπτων.
Τα τεχνικά  χαρακτηριστικά του εκτοξευτή MLRS είναι:
Διαμέτρημα: 227 χιλιοστών
Βεληνεκές: 32.000 μέτρα
Πυρομαχικά: 12 πύραυλοι Μ26
Χρόνος Τάξης: 2 λεπτά
Μέγιστος Ρυθμός Βολής: 1 πύραυλος ανά 5΄΄
Χειριστές: 3
Μέγιστη Ταχύτητα: 64 Χιλιόμετρα ανά ώρα
Αυτονομία: 483 χιλιόμετρα
Βάρος με Φόρτο Μάχης: 25 τόνοι
Μήκος: 6,9 μέτρα
Πλάτος: 2,9 μέτρα
Ύψος:  2,6 μέτραΌχημα ΚΔΠ Μ577Α2
Πρόκειται για  μια υπερυψωμένη διασκευή του  Τεθωρακισμένου Οχήματος Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113. Μέσα σε αυτό βρίσκεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσω του οποίου γίνεται η τακτική διεύθυνση του πυρός. Συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος υπολογιστής, μόλις λάβει τα δεδομένα για κάποιο στόχο, εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

Αναλύει όλα τα δεδομένα του στόχου (είδος, μέγεθος, κατάσταση, θωράκιση, ακρίβεια προσδιορισμού, επιθυμητά αποτελέσματα κλπ) και προτείνει τον αριθμό πυραύλων που απαιτούνται για την προσβολή του.
Εξετάζει  αυτόματα τη δυνατότητα εκτελέσεως της  βολής, ελέγχοντας το βεληνεκές και  τους προκαλύπτοντες όγκους μέχρι το στόχο.
Λαμβάνει  υπ’ όψη του μετεωρολογικά δεδομένα, μέτρα συντονισμού πυρών υποστηρίξεως και αεροδιαδρόμους.
Γνωρίζοντας ποιοι εκτοξευτές εκτελούν βολή τη στιγμή εκείνη, ποιοι κινούνται για ανατροφοδότηση πυρομαχικών και ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη βολή (λόγω συντηρήσεως, βλάβης κλπ.), προτείνει στο χειριστή τον καταλληλότερο εκτοξευτή για την εκτέλεση της βολής.

Ο χειριστής  αποδέχεται ή τροποποιεί την πρόταση  του ηλεκτρονικού υπολογιστή και  διαβιβάζει τα στοιχεία του στόχου με ψηφιακό μήνυμα στον εκτοξευτή ή στους εκτοξευτές που θα εκτελέσουν τη βολή. Η τεχνική διεύθυνση του πυρός, δηλαδή ο υπολογισμός των στοιχείων βολής, γίνεται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κάθε εκτοξευτή.

Όχημα Πυρομαχικών Μ 985
Πρόκειται για  ένα όχημα 10 τόνων με κίνηση και  στους οκτώ τροχούς. Διαθέτει γερανό ανυψωτικής ικανότητας 2 ½ τόνων, με τον οποίο μπορεί να φορτώσει και  να εκφορτώσει τους φορείς των πυραύλων επί του οχήματος και του ρυμουλκούμενου του. Μεταφέρει 4 φορείς πυρομαχικών και εφόσον ρυμουλκεί τρέυλερ, 4 επιπλέον.

Πυρομαχικά  MLRS
Τα πυρομαχικά των MLRS είναι τα παρακάτω:
Πύραυλοι  Ασκήσεων Μ28 και Μ 28Α1 (μειωμένου  βεληνεκούς)
Οι πύραυλοι Μ28 έχουν βεληνεκές από 10 έως 32 χιλιόμετρα και συμπεριφέρονται το ίδιο όπως και οι πύραυλοι επιχειρήσεων Μ26, με την διαφορά ότι η διάρρηξη πάνω από το στόχο είναι εικονική. Οι πύραυλοι Μ 28Α1 (μειωμένου βεληνεκούς) έχουν βεληνεκές από 7,5 έως 14,3 χιλιόμετρα και χρησιμοποιούνται κυρίως σε Πεδία Βολής μικρών διαστάσεων.

Πύραυλοι  Επιχειρήσεων Μ26
Είναι συσκευασμένοι  ανά 6 σε ένα μεταλλικό φορέα. Το ύψος της διάρρηξής τους πάνω από το στόχο είναι αναλόγως του βεληνεκούς από 530 έως 930 μέτρα και η δραστική ζώνη του πυραύλου στο μέσο βεληνεκές  των 20 χιλιομέτρων είναι μία έλλειψη διαστάσεων 200 x 100μ. Έχουν βεληνεκές από 10 έως 32 χιλιόμετρα και περιέχουν 644 βομβίδια κοίλου γεμίσματος Μ77 τα οποία έχουν ακτίνα δράσης 4 μέτρα, διατρητική ικανότητα 10 περίπου εκατοστών και εκρήγνυνται με την πρόσκρουσή τους σε σταθερό σημείο. Είναι αποτελεσματικοί εναντίον ακίνητων και ελαφράς θωράκισης στόχων όπως Σταθμοί Διοίκησης, Ραντάρ, εγκαταστάσεις επικοινωνιών, Αντιαεροπορικές Μονάδες, Μονάδες κατευθυνομένων Βλημάτων, θέσεις Διοικητικής Μέριμνας, Σχηματισμοί σε Χώρους Διασποράς ή αναπτύξεως, βάσεις Ελικοπτέρων, Μονάδες Πυροβολικού κλπ.

Πύραυλοι  Μ26Α2
Είναι ο ίδιος  πύραυλος Μ26 ο οποίος όμως περιέχει  518 βομβίδια  και περισσότερη προωθητική ύλη. Παρέχει τη δυνατότητα προσβολής  στόχων σε βεληνεκές μέχρι 45 χιλιόμετρα, με μεγαλύτερη όμως διασπορά.


Πύραυλοι Μ39 (ATACMS)
Έχουν βεληνεκές  από 25 έως 165 χιλιόμετρα και περιέχουν 950 βομβίδια Μ74 όχι κοίλου γεμίσματος, τα οποία έχουν ακτίνα δράσεως 15 μέτρα και εκρήγνυνται με την  πρόσκρουσή τους σε σταθερό σημείο. Είναι συσκευασμένοι ανά ένας σε ένα μεταλλικό φορέα. Η δραστική ζώνη του πυραύλου μπορεί να επιλεγεί από τον χειριστή, ως εξής: Μεγάλη διασπορά (κύκλος διαμέτρου 500 μέτρων) - Μεσαία διασπορά (κύκλος διαμέτρου 350 μέτρων) - Μικρή διασπορά (κύκλος διαμέτρου 250 μέτρων). Ο πύραυλος ATACMS είναι αυτοκαθοδηγούμενος από ένα ενσωματωμένο αδρανειακό σύστημα πλοήγησης και δεν χρειάζεται μετεωρολογικό δελτίο για τη βολή. Η θέση του εκτοξευτή όταν βάλλει πυραύλους ATACMS δεν μπορεί να εντοπισθεί από ραντάρ αντιπυροβολικού, διότι ο πύραυλος βάλλεται κάθε φορά με μία τυχαία γωνία σε σχέση με την γραμμή εκτοξευτής - στόχος. Έχει υψηλή ακρίβεια στην προσβολή του στόχου και είναι αποτελεσματικός εναντίον ακινήτων και μη θωρακισμένων στόχων.

Τοπογραφική Συσκευή (EPLSS)
Είναι ένα αυτόνομο σύστημα προσδιορισμού θέσης και διεύθυνσης (ανεξάρτητο του GPS) υψηλής ακριβείας. Για την εύρεση των συντεταγμένων, οι οποίες φαίνονται ανά πάσα στιγμή στην οθόνη του, χρησιμοποιεί 3 γυροσκόπια και 3 μετρητές επιτάχυνσης. Διαθέτει επίσης αποστασιόμετρο υπερύθρων ακτίνων. Έχει δυνατότητα με αρχική τοποθέτηση τοπογραφικών στοιχείων, να δίνει ανά πάσα στιγμή τις συντεταγμένες της θέσης του, καθ’ όλη τη διάρκεια της κίνησής του. 

Το οπλικό σύστημα  MLRS δίκαια θεωρείται η «γροθιά» και η «περηφάνια» του Ελληνικού Πυροβολικού, το οποίο σε συνδυασμό με τα αυτοκινούμενα πυροβόλα σειράς Μ 109 και ΡzΗ 2000 GR είναι ένα από τα σημαντικότερα όπλα αποτροπής κάθε εχθρικής ενέργειας, αλλά και όπλο στα χέρια του Τακτικού Διοικητή με το οποίο εάν απαιτηθεί θα επεμβαίνει στον αγώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: