Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΣΠΟ3Τ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Φλωρίνης 4   58200  ΕΔΕΣΣΑ   Τηλ.:6944161115

e-mail:pespo3t@yahoo.gr
                       Αρ.πρωτ.:018              Έδεσσα  13 Ιουλίου 2010  
    

 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

 Όταν η Χώρα στην οποία ζούμε αντιμετωπίζει οξύτατο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, που οι ολέθριες  επιπτώσεις του ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην κοινωνική ασφάλιση, στην αποτελεσματική παροχή πρόνοιας, στις συντάξεις, στην οργάνωση της εργασίας, στην μείωση της παραγωγικότητας, στην στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων, στις αμοιβές, στην υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης, στην οικονομική ύφεση, στην ποιοτική διαφοροποίηση του πληθυσμού κ.ά,

 Όταν ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης γονιμότητας τα τελευταία 15 χρόνια (1995 – 2009) έχει μετατοπισθεί από την ομάδα ηλικιών 20–24 ετών, που ήταν από την αρχή της δεκαετίας του 1980, προς τις μεγαλύτερες ηλικίες στην ηλικιακή ομάδα 30–35 με συνέπεια να  περιορίζεται έτι περαιτέρω ο γόνιμος διαθέσιμος χρόνος(από 10 έτη σε 5 έτη),

Όταν, κατά τον ΟΗΕ, σε μια χώρα το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών επί του συνολικού πληθυσμού της είναι μεγαλύτερο του 7% θεωρείται γερασμένη και στην Ελλάδα το ποσοστό σήμερα είναι μεγαλύτερο του 17,1%,το 2020 εκτιμάται στο 24% και το 2060 στο 30%τότε ένας υπερήλικας θα αντιστοιχεί σ' ένα άτομο παραγωγικής ηλικίας και σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του ΚΕΠΕ  500.000 εργαζόμενοι θα είναι λιγότεροι.Ποιό ασφαλιστικό σύστημα θα είναι βιώσιμο; Επίσης όταν,σύμφωνα με το   World Population Ageing 2009 του ΟΗΕ η Ελλάδα είναι 12η στην πιο μεγάλη μέση ηλικία(41,3 έτη),  η 7η  πιο γερασμένη χώρα παγκοσμίως, 188η στον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της, 206η σε ρυθμό γεννήσεων και 199η σε δείκτη γονιμότητας,

            Όταν τα 10 τουλάχιστον τελευταία χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται, δεδο-μένου ότι οι θάνατοι των Ελλήνων ξεπερνούν τις γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες, τα δε  4 τελευταία χρόνια μειώθηκε ο αριθμός των πολύτεκνων μητέρων που λαμβάνουν την ισόβια σύνταξη κατά 10357 μητέρες,

Όταν, σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ η μετανάστευση ως λύση για την αντικατάσταση των γενεών δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα ενός κράτους,

Όταν η πρώτη από τις προτάσεις που περιέχονται στο ομόφωνο πόρισμα της διακομ-ματικής επιτροπής της Bουλής του 1993 ήταν να ενταχθούν οι οικογένειες με 3 παιδιά στις πολύτεκνες και παρ’ όλο ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί,

Όταν το ενδιαφέρον του κράτους για την τόνωση των γεννήσεων και την αντιμετώ-πιση του δημογραφικού προβλήματος εξαντλείται σε συζητήσεις σε τηλεοπτικά παράθυρα ή την αρθρογραφία και στην καλλίτερη περίπτωση στην συγκρότηση κατά καιρούς επιτροπών που τα πορίσματά τους παραμένουν στα συρτάρια της λησμονιάς, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς να  υλοποιούνται οι σωστές προτάσεις τους,

            Όταν τα ζευγάρια δεν αποκτούν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν διότι δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο πλέγμα στήριξης της οικογένειας με πολλά παιδιά,

Όταν προτάσσονται κατά καιρούς διάφορες δικαιολογίες για την μέχρι σήμερα απραξία της πολιτείας, ότι είναι υψηλό το κόστος της εφαρμογής σωστών πολιτικών που προτείνονται, μόνο μια κοντόφθαλμη  πολιτική θα το υπολόγιζε, μπροστά στις σοβαρότατες επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος, που πλέον είναι μια βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους και όχι μόνο,  

 

Τότε κύριε Πρωθυπουργέ,

 

το ελάχιστο που μπορούσαμε να πράξουμε εμείς οι γονείς με τρία τέκνα -μακριά από ευτελείς σκέψεις πρόσκαιρου προσωπικού οφέλους και συντεχνιακής νοοτροπίας που κατά καιρούς κάποιοι επιπόλαια μας προσάπτουν- ήταν και είναι να δημιουργούμε συλλόγους που θα έχουν ένα και μοναδικό σκοπό:
την ενημέρωση του κόσμου για την τραγική κατάσταση που ευρίσκεται η Χώρα όσον αφορά το δημογραφικό,(γήρανση του πληθυσμού και  υπογεννητικότητα) και την ευαισθητοποίηση και άσκηση πίεσης προς την Πολιτεία για την λήψη σοβαρών μέτρων με προοπτική, αξιόπιστων, στοχευμένων, χωρίς παλινωδίες και  ευκαιριακές αποφάσεις που αίρονται κατά περίπτωση μετά από λίγο χρόνο, ώστε να αναστραφεί αυτή η σοβαρή κατάσταση της υπογεννητικότητας.  

 Κύριε Πρωθυπουργέ,

 Πότε επιτέλους θα γίνει αντιληπτό από την Πολιτεία ότι το δημογραφικό αποτελεί το υπ' αριθμ. 1 εθνικό μας πρόβλημα, που είναι βόμβα στα θεμέλια του Κράτους και τις συνέπειές του τις βιώνουμε πλέον καθημερινά;

Ως Κυβέρνηση για να αιτιολογήσετε τα σκληρά και επώδυνα μέτρα- εν πολλοίς άδικα για τις εργαζόμενες μητέρες-που θεσμοθετήθηκαν στο πρόσφατο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό προτάξατε(τι ειρωνεία;)  την υπογεννητικότητα και την γήρανση ως μια από τις τρείς βασικές αιτίες της κατάρρευσης του υφιστάμενου συστήματος και ως εκ τούτου αναμέναμε, λογικά, παράλληλη θεσμοθέτηση μέτρων για το δημογραφικό πρόβλημα όπως το επιτάσσει και η παραγρ.5 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

Αντί αυτών η Κυβέρνηση  άρχισε την αποδόμηση και περιορισμό  των υφισταμένων ελαχίστων μέτρων-παροχών για τις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω.

Αποφασίστε άμεσα την λήψη μέτρων στην βάση των προτάσεων –εισηγήσεων του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για  την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και την αναστροφή του χαμηλότατου δείκτη γονιμότητας.

 Εμείς οι γονείς με τρία τέκνα έχουμε πρόταση, που είναι δίκαιη και υλοποιήσιμη. Η εφαρμογή των προτάσεων (επικαιροποιημένων) του ομόφωνου πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.

Τέλος αδυνατούμε  να αντιληφθούμε και μας λυπεί ιδιαίτερα  να μην τύχουμε έστω και μιας απάντησης στις μέχρι σήμερα επιστολές μας όσο και στο αίτημά μας για ολιγόχρονη συνάντηση μαζί σας των εκπροσώπων των συλλόγων τριτέκνων, σε συνάρτηση και των υπο-χρεώσεών σας  ώστε  να ενημερωθείτε σωστά και αντικειμενικά για τις αναγακίες,δίκαιες και υλοποιήσιμες προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

 Δεν το οφείλετε σε μας, δεν το οφείλετε στα παιδιά μας.

Το οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ στην ΕΛΛΑΔΑ.

 Με ιδιαίτερη τιμή

 Η Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

 Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου    Σταύρος Πουρτουλίδης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: