Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Ανάκληση αυτοκινήτων MERCEDES - BENZ μοντέλο Sprinter

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου εκτελούν πρόγραμμα
ανάκλησης αυτοκινήτων Mercedes-Benz μοντέλο Sprinter.

Η ανάκληση περιλαμβάνει 487 οχήματα, παραγωγής από Μάιο 2006 έως Απρίλιο 2009,
στα οποία ρύποι ενδέχεται να βουλώσουν τον διαχωριστή λαδιού. Μια ενδεχόμενη αύξηση
της πίεσης στο στροφαλοθάλαμο μπορεί να προκαλέσει διαρροή λαδιού στον χώρο του
κινητήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα
ανωτέρω θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης
επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
Mercedes-Benz, προκειμένου να αντικατασταθεί ο παλαιός διαχωριστής λαδιού με έναν
τροποποιημένο διαχωριστή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στο τηλέφωνο 800 11
76000.

Δεν υπάρχουν σχόλια: