Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Κόρινθος – Τρίπολη– Καλαμάτα/ Λεύκτρο – Σπάρτη

Σε αυτόν το δρόμο η αρχή γίνεται αύριο με την παράδοσητου τμήματος Αθήναιο – Λεύκτρο,ενώ το επόμενο βήμα είναι τονΑύγουστο, οπότε και αναμένεταινα παραδοθούν η διάβαση τουΚαλογερικού αλλά και οι βελτιώ-σεις στο τμήμα Κόρινθος – Τρίπολη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ολοκληρωμένος ο αυτοκινητόδρομοςαπό την Κόρινθο μέχρι τα Παρα-
δείσια.

Θα απομένουν λοιπόν τα τμήματα Τσακώνα – Παραδείσια και Τσακώνα – Καλαμάτα, συμπε-ριλαμβανομένου του περιμετρικού δακτυλίου της Καλαμάτας, αλλά και ο κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη. Ολόκληρο το έργο θα είναι έτοι μο, όπως είπε ο κ. Καρνέσης, το αργότερο μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου2012, αλλά ως τότε θα δίνονται επιμέρους τμήματα στην κυκλο
φορία.
Μάλιστα επεσήμανε ότι μέσα στο 2011, ενδεχομένως και μέχρι τον Ιούλιο, ο αυτοκινητό-δρομος θα έχει φθάσει ως το Νοσοκομείο της Καλαμάτας ενώ εκφράστηκαν ελπίδες ότι τότε θα βρίσκεται σε καλό σημείο και η κατασκευή του περιμετρικού δακτυλίου.


Ο κ. Καρνέσης έκανε γνωστόότι το συνολικό κόστος του έργουπου όπως είπε είναι μακράν το
πρώτο έργο σε εξέλιξη αυτή τηστιγμή στην Ελλάδα ανέρχεταιστα 951 εκατ. ευρώ, ενώ υπο-
γράμμισε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται λίγο μπροστά από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Για το τμήμα Τσακώνα – Παρα-δείσια, που ως γνωστόν κατέρρευσε ενώ είχε παραδοθεί στηνκυκλοφορία, ο κ. Καρνέσης επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότικατασκευάζεται με εθνικούς πόρους, το Ελληνικό Δημόσιο αυτήτη στιγμή δεν χρωστάει ούτε 1 ευρώ στην κατασκευάστρια εταιρεία ενώ σε ερώτηση για το ανέχουν αναζητηθεί ευθύνες για τις
κακοτεχνίες, αφού πρώτα επεσήμανε ότι ο δρόμος ήταν γεμάτος κακοτεχνίες, είπε ότι παρ‘ όλααυτά δεν προέκυψαν ευθύνεςαπό τις έρευνες. Πάντως τόνισε με νόημα ότι οι υπεύθυνοι έχουν ονοματεπώνυμο.

Για το Τσακώνα – Καλαμάτα οκ. Καρνέσης τόνισε ότι οι διαδι-κασίες παρακατάθεσης προχω-ρούν με έντονο ρυθμό, ενώ έχεισυντελεστεί ήδη το 81% των απαραίτητων απαλλοτριώσεων. Στοτέλος της ενημέρωσης για το συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, εί-
πε ότι θα λειτουργήσουν νέοι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων στην Ακροκόρινθο, τη Νε-
στάνη, το Λεύκτρο, τον ΑγιοΦλώρο και την Πελλάνα (στο τμήμα Λεύκτρο – Σπάρτη), ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί και το“Αλέα“ στοΑρτεμίσιο.

Αναφορικά με τον περιμετρικό δακτύλιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας ο κ.Καρνέσης επεσήμανε ότι δεν έχουν εγκριθεί ακόμα οι περιβαλλοντικοί όροι. Συγκεκριμένα, αναμένεται η έκδοση της ΚοινήςΥπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και ο ορισμός τιμής μονάδος για τις απαλλοτριώσεις. Πάντως, έκανε σαφές ότι ο περιμετρικός θα υλοποιηθεί. Αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εντούτοις με δεδομένο ότι λίγο νωρίτερα είχε τονίσει ότι τα έργα στο Κόρινθος – Καλαμάτα θα έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του2012, μπορούμε να πάρουμε αυτή την ημε-
ρομηνία ως καταληκτική και για τον περιμετρικό.

Οπως είπε ο κ. Καρνέσης, αν τα συνεργεία καταφέρουν και μπουν σε τμήματα του περιμετρικού εντός του 2010, υπάρχει αισιοδοξία και για σημαντική πρόοδο του έργου μέχρι το τέλος του 2011.

Τέλος, για τη διαδικασία των αποζημιώσεων τόνισε ότι μέχρι το Μάιο θα έχουν δοθεί
σε μεγάλο μέρος, ενώ αν δεν υπάρξει δικα-στική εμπλοκή πιθανόν μέχρι το φθινόπωρο
να έχουν δοθεί σχεδόν όλα τα χρήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: