Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙΑ
Να μπορείς να σταδιοδρομείς με την αξία σου, χωρίς να έχεις την εύνοια κάποιου «μεγαλόσχημου» χωρίς να έχεις τη «στήριξη» κάποιου «μηχανισμού» Με την αξία σου και με τη δουλειά σου να διακρίνεσαι και να προκόβεις! Αυτό είναι το μεγάλο το πολύ Μεγάλο Κόμμα της Κεντροδεξιάς Ένα κόμμα που δεν θα έχει «φέουδα», Όπου δεν θα διακρίνονται μόνο τα «τζάκια», Θα έχει ανοικτές πόρτες για να μπαίνει η κοινωνία... Θα έχει ανοικτά παράθυρα για να υπάρχει διαφάνεια... Θα έχει φρέσκο αέρα για να κυκλοφορούν φρέσκες ιδέες... Αλλά δεν θα έχει «τζάκια»! Θα είναι αληθινά ενωμένο δεν θα είναι «συγκολλημένο». Θα είναι λαϊκό κόμμα, δεν θα είναι «ομοσπονδία» πολιτικών τζακιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: